You are here
Home > Słownik > MOZ Domain Authority

MOZ Domain Authority (w skrócie DA, ang autorytet domeny) jest to wskaźnik, który określa ogólną jakość danej domeny. Prezentowany jest w logarytmicznej skali od 1 do 100, co oznacza, że jego przyrost przy niższych wartościach jest szybszy, niż przy wyższych. Domain Authority zawiera informację o domenie na podstawie około 150 parametrów, z których najistotniejszym są linki przychodzące (a mianowicie informacja o ich liczbie, jakości, miejscu zakotwiczenia, tekście zakotwiczenia, czy tagu follow/nofollow). Autorem tego wskaźnika jest SEOmoz, które regularnie aktualizuje swój indeks, zwykle w odstępach miesięcznych.

Dodaj komentarz

Top