You are here
Home > Słownik > Metatag

Metatagi są znacznikami, znajdującymi się w sekcji nagłówkowej dokumentu, używanymi do opisu jego zawartości, stosowane są przy tworzeniu stron internetowych w formacie HTML oraz XHTML. Za pomocą metatagów webmaster może przekazywać informacje o stronie różnym rodzajom klientów. W metatagu może znajdować się np. deklaracja kodowania strony, jej słowa kluczowe, czy klucz weryfikacji dla narzędzi analitycznych.

Metatagi dodaje się do sekcji <head> strony w formacie HTML i wyglądają przeważnie następująco:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset=”utf-8″>
<meta name=”Description” CONTENT=”Autor: A.N. Autor, Ilustracje: P. Ilustrator, Kategoria: Książki, Cena: 49,53 PLN, Liczba stron: 784″>
<meta name=”google-site-verification” content=”+nxGUDJ4QpAZ5l9Bsjdi102tLVC21AIh5d1Nl23908vVuFHs34=”/>
<title>Przykładowe książki – dobrej jakości używane książki dla dzieci</title>
<meta name=”robots” content=”noindex,nofollow”>

Google rozumie m.in. następujące metatagi (i elementy pokrewne):

<meta name=”description” content=”A description of the page” /> – Ten tag zawiera krótki opis strony, który jest pokazywany na stronie z wynikami wyszukiwania.

<title>The Title of the Page</title> – Jako że z technicznego punktu widzenia nie jest to metatag, często towarzyszy on tagowi „description”, a jego zawartość jest zazwyczaj wyświetlana na liście wyników wyszukiwania jako tytuł strony (i naturalnie pojawia się też w przeglądarce użytkownika).

<meta name=”robots” content=”…, …” />
<meta name=”googlebot” content=”…, …” /> – Te metatagi pozwalają na kontrolowanie zachowania wyszukiwarek w zakresie pobierania i indeksowania stron. Metatag robots przekazuje informacje dla wszystkich wyszukiwarek, a „googlebot” – do wyszukiwarek typowych dla Google. Wartości domyślne tych tagów, których nie trzeba deklarować, to „index, follow” (synonim „all”). Google interpretuje ponadto następujące wartości tychże metatagów (stosując jednocześnie kilka z nich, należy je oddzielić przecinkami):

  • noindex: uniemożliwia indeksowanie strony
  • nofollow: nie pozwala Googlebotowi korzystać z linków zamieszczonych na stronie
  • nosnippet: zabezpiecza przed wyświetlaniem w wynikach wyszukiwania krótkiego opisu strony
  • noodp: zapobiega stosowaniu alternatywnego opisu z katalogu ODP/DMOZ
  • noarchive: zabezpiecza przed wyświetlaniem linku do kopii strony
  • unavailable_after:[data]: pozwala określić dokładny dzień i godzinę, kiedy należy zaprzestać pobierania i indeksowania danej strony
  • noimageindex: pozwala uniknąć wyświetlania danej strony jako źródła grafiki pokazywanej w wynikach wyszukiwania Google
  • none: odpowiednik noindex, nofollow.

Dodaj komentarz

Top