You are here
Home > Słownik > SEO

Optymalizacja dla wyszukiwarek internetowych (ang Search engine optimizationSEO; zwana także pozycjonowaniem) są to procesy zmierzające do osiągnięcia przez dany serwis internetowy jak najwyższej pozycji w wynikach organicznych wyszukiwarek internetowych dla wybranych słów i fraz kluczowych. Proces pozycjonowania stron jest elementem szeroko pojętego marketingu internetowego. Pozycjonowanie stron opiera się na ciągłym poznawaniu mechanizmów rządzących wyszukiwarkami oraz dostosowywaniu kodów serwisów internetowych do aktualnych algorytmów wyszukiwarek w celu poprawienia pozycji danego serwisu na liście wynikowej.

W polskiej nomenklaturze branżowej dominuje rozróżnienie między pozycjonowaniem (ang off-page) a optymalizacją stron (ang on-page), jednak często wyrażenia te mogą być używane zamiennie. Pierwszy z terminów odnosi się do działań prowadzonych poza docelową witryną (np Link building), natomiast optymalizacja w takim kontekście oznacza działania prowadzone bezpośrednio na stronie internetowej (wpływające na jej budowę, treść i strukturę).

Szczególną rolę w procesie pozycjonowania stron odgrywają obecnie media społecznościowe takie jak Google+, Facebook, Twitter, które są zintegrowane zazwyczaj z daną stroną internetową.

Dodaj komentarz

Top